Karosa W4 dingo

Mnoho majitelů nových osobních auto­mobilů nepovažuje vlastnictví svého vozid­la za splnění všech

 svých tužeb a nechce se spokojit tím, že má jen dopravní pro­středek. Mnozí dále přemýšlejí, jak doplnit vůz něčím, co by umožnilo jeho širší vy­užití. Automobil jim poskytuje užitek, zábavu a především radost při cestování a poznávání cizích krajů. Avšak i tak vyvstá­vá před mnohými otázka stále aktuální: je nutné se vázat při cestování s vlastní "střechou nad hlavou" 'na ubytovací ob­jekty? Odpovědí může být, že se dá spát ve voze, a otužilci možná odmítnou i to a budou hledat řešení ve stanu. Co však. ne­snáší-li někdo chlad země anebo ze zásad­ních důvodů odmítá stavět stan? Takový ­a je jich většina - mohl pociťovat jako újmu svého pohodlí. že si nemůže vozit s sebou obytný přívěs. jak je zvyklý ví­dat cestovat cizince i na našich silnicích.

Všechny připomínky, tužby, přání a stíž­nosti, týkající se takového přívěsu, si vza­li za úkol vyřešit pracovníci n. p. Karosa ve Vysokém Mýtě. Po mnoha zkouškách, zkoumání názorů a porovnávání postavili již loni na jaře obytný přívěs, který ne­zřídka způsobil rozruch svým líbivým ze­vnějškem, kamkoli se s ním zkušební ři­diči dostavili. Ti šťastnější jej mohli spa­třit Jíž v prvomájovém průvodu ve Vyso­kém Mýtě. Tehdy vlastně vstoupil přívěs do údobí zkoušek, v nichž bez úhony pře­stál prvních 30.000 km ve vleku za Octa­vií. Nyní jsou připraveny výrobní podklady pro nultou sérii. která se vyrobí již v tom­to roce.

Než se blíže seznámíme s technickým popisem, uveďme hlavní technická data: délka 3750 mm, šířka 1850 mm, výška 2150 mm, váha 380-400 kg (včetně stan­dardního vybavení).

 

Karosérie přívěsu je bezrámová, skoře­pinové konstrukce z polyesterových lami­nátů. složená z pravé a levé části, spoje­ných beze švů přeplátováním skelné tka­niny. Tloušťka stěn nepřesahuje 3 mm. ze­sílení je pouze v rámech dveří a oken. Zvnějšku je karoserie hladce tvarována, tmelená a stříkaná trvanlivým syntetickým lakem v barevném tónu, který může být v požadovaném souladu s barvou vozu. Vnitřek má do poloviny výšky hladké, tmavší ostění, ale horní polovina je světlá, s přirozeným nehlazeným povrchem, vzbu­zujícím dojem krystalického nátěru. Boční, mírně sešikmené stěny přecházejí do stře­chy, jejíž nejvrchnější část je výklopná a slouží jako ventilace. Větší část střechy v klenutém tvaru není lakována, takže vrstvou laminátů proniká dobře tlumené venkovní světlo a podporuje bohaté přiro­zené osvětlení. K umělému osvětlení slou­ží tři nástěnné lampy. napájené z akumu­látoru vozu.

           

K dojmu ladné vzdušnosti vnitřku při­spívá pět oken v bocích a zasklená dveřní výplň. Okna jsou vsazena do gumových vložek v zesílených rámech. jež harmonic­ky rozčleňují hladké vnější boky. Přední a zadní okna mají klenutá skla, avšak boč­ní plochá okna jsou vyklápěcí. Lze je za­jistit v různých polohách, v rozmezí od 0° asi do 60'. Zajišťovací páčky z leštěné­ho hliníku zaručují naprostou těsnost proti vnikání prachu í vody. Všechna okna lze zakrýt záclonkami z PVC s tištěným vzor­kem. Dveře v přední části vpravo se otví­rají na dvou hliníkových veřejích vně karosérie a dají se zamykat podobně jako au­tomobil.

Vedle přitažlivého zevnějšku si zaslouží pozornosti velmi bohaté a praktické řešení vnitřku, které kombinuje Obytný prostor s ložnicí. Vtipným nápadem je použití na­fukovacích podušek sedadel a opěradel, ši­tých "na míru". Visí na stěnách, v noci poslouží jako matrace a u vody jsou vhod­né na plování. Lavice, které nahrazují po­hyblivé židle, jsou ve voze celkem tři: první u čelní stěny za dveřmi, další dvě podél stěn vzadu, přičemž všechny se dají upravit na lůžka. Mezi posledními lavice­mi je sklopná deska stolku. jež po sníže­ní vyplní prostor mezi sedadly a pokryje se opěradly lavic. Tak vznikne velmi po­hodné lehátko pro tři osoby, jež lze srov­nat s oblíbenou válendou doma.

 Přibližně uprostřed kabiny. na levé straně, je pra­covní stolek s odkládacím prostorem pod deskou, krytý stahovací roletkou, kde je vyhrazené místo pro nádobí, umyvadlo apod. Doplňkem tohoto koutu má být poz­dějí skládací propan-butanový vařič  pro rychlou úpravu jídel, v případě potřeby sloužící také jako topné těleso.

       

 Naproti stolku vedle vstupních dveří je šatník, krytý záclonou s několika nafukovacími ra­ménky z PVC. Kromě skříně a stolku je možno odkládat drobné předměty do po­liček. které lemují stěny těsně pod stro­pem.

Podobně jednoduše jako karosérie je řešen i dvoukolový podvozek. Kola o prů­měru ráfků 15" s pneumatikami 5,60" až 5,50" jsou na vlečených klikách, uložených v pryžových silentblocích, namáhaných na zkrut. Kola jsou bez brzd, pouze na vý­slovné přání zákazníka má výrobce mon­tovat jednoduchou nájezdovou brzdu. Ja­kost pérování se dá měnit postavením kli­ky v čelních drážkách vnitřního pouzdra silentbloku, který nevyžaduje obsluhy a je dostatečně dimenzovaný, aby snesl ná­mahu, odpovídající běžnému provozu. Pod­vozek se silentbloky je spojen s pomocným rámem, na kterém spočívá i přinýtova­ná podlaha přívěsu z dřevovláknitých desek, izolovaných ochranným nátě­rem proti vlhkostí. Vpředu vybíhá rám ve vlečnou oj, pře­sahující o 500 mm délku přívěsu, Tato oj je opatřena zvlá­ště konstruovaným rychlouzávěrem s pérovou západkou, jež vylučuje samo­volné odpojení pří­věsu od závěsného háku vozu. Ojí pro­chází také pancé­řový kabel elek­trického vedení ke spotřebičům, kon­covým a pozičním světlům. Závěsný hák s kulovým če­pem je zatím speciálně navržen pro vozy Škoda, u nichž je upevněn sedmi šrouby k spodní části rozvodovky. Obdobné upevnění  háku je však stejně dobře možné u všech ostatních osobních automobilů. vy­jma vozů s motory vzadu, ti nichž je třeba řešit zavěšení s ohledem na konstrukční uspořádání hnací jednotky. Při odpojení obytného přívěsu u cíle cesty se zajistí vozidlo opěrami, dvěma pod zadní částí karosérie a jednou pod vlečnou ojí Oby­vatelný prostor vozu se dá tehdy ještě zvětšit sta novým přístřeškem, který kryje plochu 4,4 m2 a dodával by se na přání jako zvláštní příslušenství.

A jaké jsou jízdní vlastnosti, jak je zjistili při zkouškách pracovníci n. p. Ka­rosa? Přívěs se zkoušel zatím jen s vozy Škoda Octavia; .příčná i podélná stabilita vyhovovala při všech rychlostech a jen při zvláště vysokých průměrech byl patrný účinek bočního větru. Maximální rychlost s vozem Octavia se snižuje prakticky o 10%. spotřeba stoupne přibližně také o '10%. Zbývá otázka brzd jako důležitého technického vybavení. Ačkoli váha přívěsu nedosahuje ani poloviny váhy Octavia resp. vozidel její třídy, domníváme se. že alespoň nájezdová brzda by se měla mon­tovat, a to s ohledem na rychlost vozidel  a také menší zkušenost některých řidičů.

S vybavením. jakého se týkal náš popis, má být cena přívěsu Karosa 20 až 21 tísíc Kčs. Ačkoli na první pohled se zdá tato cena vysoká. je nutno uvážit, že odpovídá cenám za srovnatelné výrobky zahraniční, které však předčí nízkou vahou, velmi lí­bivým tvarem a bohatým vybavením. Tak­to řešený obytný přívěs není provizoriem, ale může nahradit i chatu s výhodnou možností kdykoli ji přemístit.

V tomto roce bude vyrobena menší ověřovací série a teprve v roce 1961 se za­hájí sériová výroba. Naše redakce se uja­la úkolu prozkoumat u svých čtenářů zá­jem o tuto novinku, aby se výroba mohla přizpůsobit poptávce. Žádáme proto své čtenáře. kteří by se o popsaný přívěs váž­ně zajímali, aby nám sdělili, zda jejich nákup připadá v úvahu v roce 1960 nebo 1961. Ti vážní zájemci, kteří na tuto výzvu odpovědí nejdříve, budou mít podle příslibu pracovníků n. p. Mototechna  možnost přednostní dodávky.  

                                                                                                              z časopisu- svět motorů         

Aktualizováno (Pátek, 01 Říjen 2010 14:34)